vti.laborator.org

LGP – Logické programování

Ladění programů v prologu

Počátky praktického využití prologu